Społeczeństwo    |   lek. Eryk Matuszkiewicz    |   2020-03-19

Jak zmieniają się preferencje alkoholowe Polaków

Społeczeństwo    |   lek. Eryk Matuszkiewicz    |   2018-11-29

Sposoby na kaca

Imprezę, na której przesadzisz z alkoholem, będziesz prawdopodobnie wspominać jeszcze następnego dnia i to nie dlatego, że była taka fajna... Po upiciu się może męczyć Cię kac i nie chodzi o kaca moralnego – choć ten także ...

Społeczeństwo    |   Dorota Krzywicka    |   2019-10-14

Kultura picia

Społeczeństwo    |   Dorota Krzywicka    |   2019-09-03

Kiedy zaczyna się problem z alkoholem?

Alkoholizm może dotknąć każdego niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego. Nawet osoby, które piją kulturalnie w pubie. Nie ma znaczenia, co i gdzie się pije, tylko dlaczego się pije. I czy człowiek chce to robić, czy ...

Społeczeństwo    |   Dorota Krzywicka    |   2019-01-31

Dlaczego warto rozmawiać o odpowiedzialnym piciu?

Jest dużo ludzi, których nie dotyczą problemy związane z nieumiarkowanym piciem alkoholu, bo albo nie piją go wcale, albo piją bardzo niewiele, zachowując rozsądek. Wydawałoby się w związku z tym, że kierowanie do nich tego ...

Społeczeństwo    |   Dorota Krzywicka    |   2018-11-28

Skutki picia alkoholu bez umiaru

Picie alkoholu bez umiaru czy bycie w ciągu alkoholowym, czyli jakikolwiek sposób picia mogący doprowadzić do szybkiego lub długotrwałego upojenia, jest nieodpowiedzialny i niebezpieczny dla zdrowia. Może też prowadzić do ...

Społeczeństwo    |   Sławomir Grzegorek    |   2019-08-30

Radzenie sobie ze stresem jako skuteczna ochrona przed ryzykownymi zachowaniami młodych ludzi (alkohol, narkotyki, przemoc)

Kto się nie stresuje, ten nie żyje. Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu przeżywa stres, który jest nieodłączną częścią naszego życia. Stres jest reakcją naszego ciała, niezależną od naszej woli, na gwałtownie ...

Społeczeństwo    |   Sławomir Grzegorek    |   2019-08-29

Sprzedawcy napojów alkoholowych jako skuteczni sojusznicy w profilaktyce uzależnień

W nowoczesnych działaniach profilaktycznych rosnącą wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności alkoholu tym grupom osób, które ponoszą szkody z tytułu jego używania, m.in. młodzieży. Młodzi ludzie często spotykają się z ...

Społeczeństwo    |   Sławomir Grzegorek    |   2019-04-12

Zachowania ryzykowne młodych ludzi

Przedmiotem badań zdrowia dzieci i młodzieży są m.in. tzw. zachowania prozdrowotne oraz zachowania zagrażające zdrowiu. Formowanie zachowań zdrowotnych jest ważne w okresie dzieciństwa i dorastania, ponieważ wtedy kształtują ...

Społeczeństwo    |   Sławomir Grzegorek    |   2019-03-22

Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka

Saul z Tarsu powiedział: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Nie ma takich zachowań, które są dla człowieka całkowicie bezpieczne. Nawet pozornie korzystne czynności, np. uprawianie sportu (jeździectwo, ...