Współuzależnienie

Współuzależnienie

Dorota Krzywicka

Artykuł przygotowała:

Dorota Krzywicka

Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 40 lat udziela pomocy psychologicznej dorosłym i młodzieży. Jest doradcą rodzinnym, edukatorem, wykładowcą i autorką poradników.  Pomaga ludziom nie tylko znaleźć lekarstwo na codzienne problemy, ale też podpowiada jak ich uniknąć.

Zobacz pozostałe artykuly tego autora

Termin „współuzależnienie” powstał ponad 30 lat temu, a nadal dyskutuje się, czym ono jest: chorobą, zaburzeniem osobowości czy reakcją na stres? Jednak panuje zgoda co do faktu, że życie z osobą uzależnioną to stan chronicznego napięcia i przeciążenia emocjonalnego.

Lęk, gniew, rozpacz, napięcie, wstyd, upokorzenie – to dominujące stany emocjonalne członków rodziny alkoholika.

O współuzależnieniu mówi się czasem „choroba żon alkoholikow”, gdyż statystyki wskazują, że to najczęściej kobiety trwają przy pijących mężczyznach, nie odwrotnie.

Przystosowując się do życia z osobą uzależnioną, kobieta współtworzy destrukcyjny związek. Alkoholik uzależniony jest od środka chemicznego, partnerka uzależnia się od alkoholika. Na szczęście te uzależnienia nie są swoim lustrzanym odbiciem, gdyż:

 • w uzależnieniu od alkoholu dochodzi do nieodwracalnych zmian metabolicznych, a osoba współuzależniona nie jest na nie narażona;
 • objawy współuzależnienia mogą ustąpić dzięki terapii;
 • nie jest się wspołuzależnionym do końca życia, a uzależniony nawet po skutecznej terapii do końca swych dni będzie niepijącym alkoholikiem.

Jednak nie u wszystkich partnerek alkoholików muszą wystąpić objawy wspołuzależnienia. Decydują o tym przede wszystkim grupy czynników istotnych, by syndrom wystąpił:

 • sytuacja zewnętrzna – trudności materialne, mieszkaniowe, fakt posiadania dzieci;
 • poziom umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach – im mniejszy, tym gorzej;
 • system przekonań – poczucie, że jest się wartościową kobietą tylko u boku partnera, że trzeba żyć we dwoje za każdą cenę;
 • cechy osobowości – niska samoocena, brak wiary w siebie, silna potrzeba zależności, uległość, nadopiekuńczość.

Jeśli widzisz u siebie te czynniki ryzyka, zachowaj ostrożność, zanim wejdziesz w związek z osobą, która nadużywa alkoholu, a jeśli już w nim jesteś, sprawdź, czy nie stałaś się osobą współuzależnioną.

Symptomy współuzależnienia:

 • branie odpowiedzialności za zaspokojenie potrzeb innych nawet kosztem własnych;
 • zbyt mocne koncentrowanie się na alkoholiku, próby rozwiązywania jego problemów;
 • problemy z wyznaczaniem granic, obroną własnego stanowiska, spadek samooceny;
 • nieustające poczucie winy, zamartwianie się, lęk wynikający z odczuwanego zagrożenia i niepewności, wstyd, kłamstwa;
 • podporządkowanie dominującemu alkoholikowi;
 • choroby psychosomatyczne wywołane stresem – np. migreny, zaburzenia tikowe, otyłość, zaburzenia snu, nerwica, depresja i inne;
 • pozostawanie przez co najmniej dwa lata w ścisłym związku z osobą uzależnioną bez próby szukania pomocy.

Może być trudno rozpoznać u siebie współuzależnienie, bo głównym mechanizmem umożliwiającym jego rozwój i trwanie w nim jest zaprzeczanie chorobie partnera czy pomniejszanie skali istniejących problemów. Realna ocena sytuacji jest wówczas niemożliwa.

Jeśli jednak udało Ci się dostrzec problem, skorzystaj z pewnych sprawdzonych rad:

 • rozwiązywanie problemu zacznij od siebie – uświadom sobie, że nie tylko alkoholik musi się leczyć – Ty również;
 • specjalistów znajdziesz w poradniach przeciwalkoholowych lub zdrowia psychicznego;
 • doradztwo, terapia indywidualna lub grupowa pomagają zrozumieć problem, zmienić nastawienie, nauczyć się, że miłość nie może istnieć bez dyscypliny, równego traktowania, poszanowania potrzeb i przestrzegania granic.

W postępowaniu z osobą uzależnioną stosuj żelazne zasady:

 • bez względu na to, czy partner jest pijany, czy trzeźwy, nie rób wykładów, nie kłóć się z nim, nie wygrażaj itp. – pamiętaj, że masz do czynienia z człowiekiem chorym, a nie złośliwym;
 • nie wylewaj alkoholu, nie chowaj go – nie jesteś w stanie kontrolować dostępu do niego;
 • pozwól alkoholikowi ponieść konsekwencje picia – nie usprawiedliwiaj go, nie spłacaj jego długów, nie kłam przed rodziną, że wszystko gra, nie oszukuj siebie i innych, że problemu nie ma albo sam zniknie;
 • nie daj się wykorzystywać, nie rób nic za uzależnionego partnera, nie wchodź w rolę, którą sam zaniedbał;
 • nie przyjmuj od niego żadnych obietnic, bo alkoholik nie jest w stanie ich dotrzymać, póki rządzi nim nałóg;
 • pracuj nad swoimi emocjami, zapobiegaj stresowi, np. uprawiając sport;
 • gdy alkoholik podejmie leczenie, zachęcaj go do stosowania się do wskazówek udzielonych mu przez terapeutów, współdziałaj z nim. Sama także skorzystaj z porad specjalisty, udaj się na spotkanie AA lub Al-Anon.

Powyższe wskazówki, jak rozpoznać współuzależnienie i jak się z niego wyleczyć, to tylko krótkie wprowadzenie w temat. Nie zastąpi pomocy specjalistów. Jeśli po lekturze zorientowałaś się, że masz problem, nie odwlekaj decyzji o podjęciu leczenia. Im szybciej oboje zaczniecie terapię, tym większe macie szanse na powrót do zdrowia i normalnego życia.

Zobacz także