Luki w pamięci po spożyciu alkoholu – skąd się biorą?

Tak zwany „urwany film” w konsekwencji intensywnego spożywania alkoholu choć raz w życiu doświadczyła nawet połowa osób pijących. Dlaczego osoby spożywające alkohol w dużych ilościach przeżywają zaburzenia pamięci? Czy jeżeli ...

Czy można się uzależnić od alkoholu, pijąc codziennie piwo?

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu brzmi: tak, można się uzależnić od alkoholu etylowego zawartego w piwie, pijąc je codziennie, a nawet rzadziej. Zobaczmy, co może mieć na to wpływ. Nie ma uniwersalnych kryteriów ...

Czy osoby z problemem alkoholowym mogą pić piwo bezalkoholowe?

Chcę zaprosić do siebie znajomą osobę, która ma problem alkoholowy. Kupuję jej piwo bezalkoholowe, bo mam ochotę napić się zwykłego piwa z alkoholem i nie chcę, aby mój gość poczuł się niezręcznie czy nieswojo. Bezalkoholowe ...

Jak rozmawiać z dzieckiem o alkoholu i jego spożywaniu?

Osoby pomagające innym bardzo często w życiu zawodowym spotykają się z sytuacją, gdy „duże dzieci”, czyli młodzi rodzice, mają „małe dzieci” – co nie jest przecież niczym nadzwyczajnym. Sytuacja staje się krytyczna, gdy małe ...

Jak radzić sobie ze stresem w sposób konstruktywny, nie używając środków psychoaktywnych?

Stres jest naturalną reakcją ciała na zmieniające się nagle zewnętrzne i wewnętrzne warunki życia, niezależną od naszej woli. Stres może być pozytywny, krótkotrwały – ratujący nas w przypadku nagłego zagrożenia – ale i ...

Jak nie wchodzić sobie w drogę?

Jak nie wchodzić sobie w drogę – sposoby komunikacji zwłaszcza dla osób przebywających razem na małej powierzchni   W dzisiejszych czasach większość ludzi niezależnie od wieku prowadzi aktywny tryb życia: praca – często ...

Czynniki chroniące młodych ludzi przed uzależnieniem, cz. 1: silna więź z rodzicami (rodziną) i udział w pozytywnych grupach rówieśniczych

Lista czynników ryzyka w przypadku środków psychoaktywnych liczy 20-30 pozycji. Trafne ujęcie czynników ryzyka i ustalenie, kto im podlega, pozwala na skuteczne działania nastawione na ochronę tej właśnie zagrożonej osoby. ...

Radzenie sobie ze stresem jako skuteczna ochrona przed ryzykownymi zachowaniami młodych ludzi (alkohol, narkotyki, przemoc)

Kto się nie stresuje, ten nie żyje. Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu przeżywa stres, który jest nieodłączną częścią naszego życia. Stres jest reakcją naszego ciała, niezależną od naszej woli, na gwałtownie ...

Sprzedawcy napojów alkoholowych jako skuteczni sojusznicy w profilaktyce uzależnień

W nowoczesnych działaniach profilaktycznych rosnącą wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności alkoholu tym grupom osób, które ponoszą szkody z tytułu jego używania, m.in. młodzieży. Młodzi ludzie często spotykają się z ...

Zachowania ryzykowne młodych ludzi

Przedmiotem badań zdrowia dzieci i młodzieży są m.in. tzw. zachowania prozdrowotne oraz zachowania zagrażające zdrowiu. Formowanie zachowań zdrowotnych jest ważne w okresie dzieciństwa i dorastania, ponieważ wtedy kształtują ...

Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka

Saul z Tarsu powiedział: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Nie ma takich zachowań, które są dla człowieka całkowicie bezpieczne. Nawet pozornie korzystne czynności, np. uprawianie sportu (jeździectwo, ...