Sprzedawcy napojów alkoholowych jako skuteczni sojusznicy w profilaktyce uzależnień

Sprzedawcy napojów alkoholowych jako skuteczni sojusznicy w profilaktyce uzależnień

Sławomir Grzegorek

Artykuł przygotował:

Sławomir Grzegorek

PROFILAKTYK UZALEŻNIEŃ

W zakresie terapii uzależnień działa od 1993 r. – m.in. jako konsultant Telefonu Zaufania, specjalista ds. promocji zdrowia w Miejskim Centrum Zdrowia Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, a także autor i realizator programów profilaktyki uzależnień, takich jak Noe czy Debata. Doświadczenie zdobywał, pracując m.in. w MOPiTU w Łodzi, Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie czy Stowarzyszeniu Agape.

Zobacz pozostałe artykuly tego autora

W nowoczesnych działaniach profilaktycznych rosnącą wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności alkoholu tym grupom osób, które ponoszą szkody z tytułu jego używania, m.in. młodzieży. Młodzi ludzie często spotykają się z konsekwencjami picia napojów wysokoprocentowych. Mogą mieć problemy w szkole i w domu, problemy zdrowotne, mogą stać się ofiarami i sprawcami wypadków i przestępstw, zbyt wcześnie zaczynać życie seksualne, popaść w uzależnienie.

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych jest obok programów profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, edukacji rodziców i nauczycieli bardzo ważnym elementem systemowej profilaktyki na terenie gminy.

Chcąc oddziaływać na grupę docelową, jaką są młodzi ludzie, należy prowadzić zajęcia i warsztaty z grupami oddziaływującymi na młodych ludzi, czyli rodzicami, nauczycielami oraz sprzedawcami napojów alkoholowych.

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pozwalają na przekazanie im podstawowej wiedzy nt. konsekwencji zażywania alkoholu przez młodych ludzi w sferze fizycznej, psychicznej, prawnej i społecznej. Zapoznają się z wiedzą na temat zachowań uległych, agresywnych i asertywnych oraz z konsekwencjami tych zachowań w ich pracy zawodowej.

Uczestnicy zajęć zyskują praktyczną umiejętność asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim (odmawianie ćwiczą w parach), przekonują się do podjęcia praktyki zwracania uwagi na wiek klientów usiłujących zakupić alkohol, zapoznają się z technikami prośby o okazanie dowodu tożsamości.

Podnoszą poziom kompetencji interpersonalnych i co najważniejsze poprzez zrozumienie konieczności prawnego zakazu sprzedaży alkoholu stają się świadomymi uczestnikami i koalicjantami profilaktyki uzależnień nie tylko z powodu ewentualnych konsekwencji prawno-administracyjnych, uświadamiają sobie istotę dobra wspólnego działań na rzecz społeczności lokalnej, podejmują wspólne działania profilaktyczne na rzecz promowania trzeźwości wśród młodych ludzi.

Jeżeli po szkoleniu sprzedawca w swoim miejscu pracy, odmówi sprzedaży alkoholu nieletnim czy poprosi osoby młodo wyglądające o dokument stwierdzający wiek nabywcy, nie ze strachu, że może stracić koncesję na sprzedaż alkoholu, mieć problemy z prawem, a dlatego że odmawiając sprzedaży ratuje zdrowie i życie młodego człowieka, będzie to największym sukcesem szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych.

Na podstawie pracy i doświadczeń własnych oraz badań dr hab. Krzysztofa A. Wojcieszka.

Rada eksperta

We wszystkich państwach na świecie istnieją ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Czy chodzi tylko o stworzenie kolejnych niepotrzebnych aktów prawnych? Nie, ten zakaz ma głębokie uzasadnienie i jest podyktowany troską o zdrowie i życie młodych ludzi.
Rodzice nie zawsze są skuteczni w procesach wychowawczych, nauczyciele również, dlatego krótkie stanowcze „nie” w sklepie czy w kawiarni skierowane do niepełnoletniego człowieka ma niezwykłą siłę i przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Mówiąc „nie”, sprzedawca mówi: „Młody człowieku, zależy mi na tobie, nie chcę, żebyś miał problemy”. Dlatego jeżeli widzimy w sklepie czy w restauracji, że młodo wyglądająca osoba chce kupić napój alkoholowy, wesprzyjmy sprzedawców, prosząc ich o sprawdzenie dokumentów tożsamości (wieku) tych osób. Dobro młodych ludzi jest naszym dobrem wspólnym.

Zobacz także