Czy piwo bezalkoholowe można sprzedawać nieletnim?

Czy piwo bezalkoholowe można sprzedawać nieletnim?

W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie ma wątpliwości, jak należy postąpić, gdy nastolatek chce kupić napój z procentami. Wszystko się jednak komplikuje, kiedy przy kasie stoi nieletni z piwem bezalkoholowym. Co wtedy? Sprzedać czy nie? Szukamy wyjaśnień w polskim kodeksie prawa.

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w Polsce nie można sprzedawać napojów alkoholowych nieletnim, tj. osobom poniżej 18 roku życia. Za napój alkoholowy według ustawy uważa się napój o zawartości alkoholu większej niż 0,5%. Kompania Piwowarska jako firma stosująca i promująca najwyższe standardy etyczne w zakresie sprzedaży i promocji piwa uważa, że w przypadku osób niepełnoletnich piwo – także bezalkoholowe – zawsze powinno być traktowane jako napój z kategorii napojów alkoholowych.

Kompania Piwowarska stoi na stanowisku, że piwo to może być spożywane wyłącznie przez dorosłych. W związku z tym nie informuje ani też nie sugeruje w swoich działaniach reklamowych i sprzedażowych, aby piwo bezalkoholowe mogło być kupowane i spożywane przez nieletnich. Nie rekomenduje w związku z tym sprzedaży piw bezalkoholowych w sklepach czy restauracjach osobom poniżej 18. roku życia. Piwo bezalkoholowe jest także eksponowane w sklepach w innych miejscach niż produkty przeznaczone dla nieletnich (jak jedzenie czy zabawki).

Okiem prawnika

Obowiązujące przepisy prawa mówią o tym, że oferowanie, sprzedaż i podawanie piwa bezalkoholowego nie wymaga zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia prawa piwo bezalkoholowe jest napojem bezalkoholowym i może być sprzedawane na takich samych zasadach jak inne napoje bezalkoholowe: woda, soki, napoje gazowane itp. Placówka handlowa sprzedająca piwo bezalkoholowe nie jest zobowiązana do uiszczania z tego tytułu żadnych opłat związanych z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartości sprzedaży piw bezalkoholowych nie wlicza się także do ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych, od której zależy wysokość opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zobacz także